Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického

Informace

Tel. :   465 421 777

web:  http://dmvm.cz/

 

V naší jídelně se vždy dobře najíte ...

Výdej obědů žákům

11.30 - 13.45 hodin

Výdej obědů do jídlonosičů

11.30 -   11.45 hodin
13.30 -   13.45 hodin

Obědy se vydávají na čip.

► Aktuální jídelní lístky ◄

Cena oběda

do 10 let ..............22,- Kč
11 - 14 let ............25,-  Kč
15 let a více ........ 29,-  Kč

Všichni strávníci, kteří vlastní čip, si mohou objednávat stravu nejen u objednávkových terminálů, ale zároveň mohou využívat systém on-line objednávek na internetu /www.jidelnadm.cz/. Uživatelské jméno a heslo obdrží každý strávník osobně v kanceláři vedoucí DMaŠJ, po prokázání totožnosti. Podmínkou pro objednávku je minimální zůstatek na účtu strávníka 50 Kč.

Jídelní lístek je zadáván s týdenním předstihem, tak, aby si strávníci mohli včas objednávat. Internetová objednávka stravy je oproti objednávce u terminálu limitována v tom, že jednotlivé objednávky je v tomto systému možné realizovat pouze s dvoudenním předstihem, tzn. ne na zítřejší den, ale na dny po něm následující.

© Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace ▪ design 2016 © regrafika