Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického

Na prvním stupni

 

NÁŠ ROK S PŘÍRODOU 2017/2018

 
→Tématický plán celoročního projektu EVVO

 

 

 

 

 

NÁŠ ROK S PŘÍRODOU 2016/2017

 
→Tématický plán celoročního projektu EVVO

 

Červen – měsíc louky

V červnu jsme se těšili na školní exkurze a na společné akce, kdy jsme mohli na čerstvý vzduch, do parků, do lesa i na louku. Všichni třeťáci si prožili školu v přírodě a měli příležitost pozorovali život nejen na louce, ale také v lese, na krajích polí a v zahradách. Ostatní třídy využili „travičku zelenou „ jako příjemné místo k posezení při výletu nebo jen při vycházkách. Pak jsme louku kreslili a vyráběli z různých materiálů drobný hmyz, který k louce patří – berušky, motýli i mravence. Více si však užijeme o prázdninách, na které se velmi těšíme.

Květen – měsíc včel

Ve včelí úl se proměnil 1. stupeň naší školy už v dubnu, protože zápisem do prvních tříd děti provázela Včelka Mája a její kamarád Vilík. Děti si o včelách povídaly, vyráběly dekorace a zdobily školu, aby se budoucím prvňáčkům líbila. Při prvouce jsme si připomínali, jakou důležitou úlohu včely v přírodě mají, proč si z nich máme vzít příklad a co je v jejich životě zajímavého. V kroužku Svět přírody jsme se naučili vyhledávat v encyklopediích a poslouchali jsme vyprávění kamarádů, kteří mají doma včelaře. Téma včel je velice zajímavé a nám zbylo ještě mnoho nového na příští rok.

Duben – měsíc Země

V dubnu se jaro už opravdu ujalo vlády. Nastal čas založit si minizahrádku, ve které jsme do kvalitní zeminy zaseli semena řeřichy a pšenice. Také jsme pěstovali cibulovou nať, která všem moc chutnala ke svačině na chlebík nebo rohlík s máslem. Z bujné řeřichy jsme si vyrobili pomazánku, mňam. Pozorovali jsme, jakou sílu má příroda, kolik zeleně se vypěstuje z jednoho malinkatého semínka. Také jsme uspořádali soutěž v poznávání rostlin, zvířat a nerostů, které se zúčastnili žáci 2. – 5. tříd. Úkolem bylo poznat dvacet rostlin, dvacet zvířat a deset nerostů. Soutěžící předvedli moc pěkné výkony, ti nejlepší získali diplom a drobné odměny.

Březen – měsíc mláďat

V březnu jsme se připravovali na Velikonoce. K Velikonocům patří vajíčka, ale také velikonoční zajíček a mnoho dalších mláďat domácích zvířat. Abychom je lépe poznali, četli jsme o nich, malovali jsme je ve výtvarné výchově a tvořili jsme dekorace na Velikonoce při pracovních činnostech. Při tvoření nám dobře posloužil různý odpadový materiál, který by jinak skončil v koši. Vezmete staré provázky, knoflíky a roličky od toaletního papíru, šikovné ruce a zajíc je tu.

Únor – měsíc ptáků

V únoru doznívalo zimní počasí a my jsme si připomínali, že venku v parcích a na zahradách žijí malí kamarádi, kteří potřebují naši pomoc. Učili jsme se, co do ptačího krmítka patří a co by ptáčkům mohlo škodit a raději to do krmítka nedáváme. Pak jsme se seznámili s druhy ptáků, kteří tu zůstávají a musí zápasit s nepřízní počasí. Ptáčky jsme také vytvářeli z papíru a jiných materiálů a zdobili jsme si jimi školu. Vyprávěli jsme si, kdo má doma krmítko, jestli je správně umístěné a jak často ho doplňujeme. Věříme, že se nám ptáčkové za naši starost na jaře odmění svým zpěvem.

Leden – měsíc ledu a sněhu

Nikdy dříve v minulých nejméně deseti letech nebylo toto označení měsíce ledna tak výstižné jako letos. Přesně na Nový rok začalo mrznout , celý měsíc klesaly teploty hluboko pod nulu a v den rozdávání pololetního vysvědčení chumelilo jako kdyby se nahoře roztrhla peřina. Zima je jako z obrázků Josefa Lady, užíváme si zimních sportů, stavíme sněhuláky, bruslíme a koulujeme se. Při výtvarné výchově potom vyjádříme tu zimní krásu barvami, nůžkami a svou fantazií. Uvědomujeme si také, že příroda odpočívá, aby nabrala sílu na jaro. Tak ještě chvíli užít sněhu a ledu, než se promění v kaluže vody.

Prosinec – měsíc ryb

Tento měsíc byl hlavně ve znamení Vánoc. Všichni víme, že k českým Vánocům patří ryby jako postní pokrm. Takový zvyk se dodržuje v mnoha rodinách, to dobře známe z vyprávění dětí. Není tedy problém ryby malovat, vytvářet z různých materiálů, lepit a vystřihovat a přitom si o nich povídat mnoho zajímavého. Třeba že ryby patří mezi zdravé potraviny a jíst rybí maso se dobré na inteligenci. Tak jestli je tato babská rada správná, doporučujeme před vysvědčením přidat porci kapra, třeba se dá ještě něco zachránit.

Listopad – měsíc dýní

Hned začátek listopadu je ve znamení dýní a svátku s nimi spojeného, Halloweenu. Letos jsme si ho užili náramně. Děti ze školního parlamentu zorganizovaly slavnost s názvem Strašvorka, v rámci které jsme si zdobili dýněmi školu a třídy, malovali jsme obrázky dýní, dýně jsme vyřezávali a vystřihovali a dne 2. 11. 2016 vše vyvrcholilo projektovým dnem. Bavilo to děti i paní učitelky, takže se už teď těšíme na příští dýňový listopad.

Říjen – měsíc stromů

V říjnu pozorujeme změny v přírodě, která se pomalu připravuje na zimní spánek. Nejvíce je to vidět na listnatých stromech. Protože je naše město a okolí naší školy bohaté na parky a parčíky, vidíme krásné urostlé stromy na každém kroku. Pak se nám dobře malují, vytvářejí dekorace z listí a různých netradičních materiálů. Už od první třídy se v prvouce učíme poznat nejznámější druhy listnatých a jehličnatých stromů a ve vyšších ročnících tuto dovednost stále zdokonalujeme a rozšiřujeme. O stromech si vypravujeme, potkáváme je v příbězích, na obrázcích i v pohádkách. A to je dobře, vždyť bez nich by bylo kolem nás smutno.

 

Září - měsíc hub
 
I v letošním školním roce budeme v rámci EVVO (environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, zkrátka ochrany přírody) myslet na to, jak běží čas a každý měsíc prožijeme s přírodou na určité téma. Měsíc září bývá tradičně věnován houbám a houbičkám. Děti je rády malují, modelují, vystřihují, v prvouce si povídáme o lese a houbaření, počítáme houbové slovní úlohy a hrajeme hry na houbaře. Je zkrátka mnoho způsobů, jak toto téma společně ztvárnit a prožít. Snad je z fotografií poznat, že nás to baví.
© Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace ▪ design 2016 © regrafika