Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického

Školská rada

Členové školské rady pro školní rok 2018/2019

       Mgr. Lenka Lněničková

       Mgr. Ivana Sedláčková

       Mgr. Karolína Páchová

       Zuzana Zemanová

       Renata Benešová

       Mgr. Blanka Kysilková

 

     Kontakt: Mgr. Ivana Sedláčková - ivana.sedlackova@zsjavornickeho.cz

 

Volby členů školské rady z řad zákonných zástupců

Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy na dny 12. a 17. 4. 2018. Prostřednictvím žáků byla předána písemná informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků. Informace obsahovala sdělení termínu a místa konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů na kandidáty.

 

 

Výsledky voleb členů školské rady z řad zákonných zástupců

 

Pořadí z voleb

Poř. číslo

Příjmení, jméno, titul

Počet hlasů

3.

1.

Havelka Ladislav

53

4.

2.

Jiskrová Martina Ing.

51

8

3.

Křížek Jiří

18

7

4.

Novák Michal

23

1.

5.

Páchová Karolína Mgr.

197

5.

6.

Podzimek Vladislav JUDr.

50

5.

7.

Vágner Lukáš

50

6.

8.

Vokál Jiří

36

8.

9.

Vrátil Pavel

18

2.

10.

Zemanová Zuzana

57

 

Volební komise oznamuje, že zvolenými zástupci ve školské radě z řad zákonných zástupců žáků se stávají:

 • Páchová Karolína
 • Zemanová Zuzana

 

Ve Vysoké Mýtě dne 17.4. 2018

 

 


 

Školská rada jako nezávislý orgán se řídí jednacím řádem vydaným zřizovatelem školy. Školská rada se schází několikrát ročně.

Školská rada

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu na další rok
 • se vyjadřuje k rozboru hospodaření
 • projednává inspekční zprávy ČŠI
 • projednává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy

 

Školská rada má šest členů. Dva zástupce za zřizovatele – město Vysoké Mýto, dva zástupce z řad rodičů a dva zástupce z řad učitelů školy.

V dubnu 2015 proběhly nové volby do školské rady. Podle volebního řádu ředitelka školy vyhlásila 11. 3. 2015 volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Každý zákonný zástupce měl právo do ŠR kandidovat prostřednictvím lístku, který obdržel každý žák. 

 

 

 

 

ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

 

© Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace ▪ design 2016 © regrafika