Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického

1. stupeň

nám. Vaňorného 273
tel.: 465 424 315

2. stupeň

Javornického 2
tel.: 465 424 839, 465 424 310

Školní družina

Prokopa Velikého 350
tel.: 465 424 005

Učitelé 2. stupně

Mgr. Romana Kicukisová romana.kicukisova@zsjavornickeho.cz VI.C, Aj, Vv, Vkz, Inf
Mgr. Ivana   Košnarová ivana.kosnarova@zsjavornickeho.cz Rj, D, Aj
Mgr. Slavomír Kouřím slavomir.kourim@zsjavornickeho.cz VII.B, Aj, Šj, Tv, Z
Mgr. Iva Kučerová iva.kucerova@zsjavornickeho.cz Tv, Př, Ch, Pč
Mgr. Jan Malý jan.maly@zsjavornickeho.cz Aj, Tv, Inf, Z, Vko
Mgr. Jaroslava Mimrová jaroslava.mimrova@zsjavornickeho.cz M, Ch, Pč, Dom
PaedDr. Hana Opravilová hana.opravilova@zsjavornickeho.cz Čj, Hv, Vv, Pč
Mgr. Denisa Pakostová denisa.pakostova@zsjavornickeho.cz VI.B,D, Nj, Aj,Vv, Tv, Vkz,Prd
Mgr.  Jaromíra Pásková jaromira.paskova@zsjavornickeho.cz Čj, Vko, Vkz
Mgr. Roman Pospíšil roman.pospisil@zsjavornickeho.cz IX.B, F, Tv, RJ, Tč, Pč, Inf
Mgr. Marcela Ropková marcela.ropkova@zsjavornickeho.cz VII.A, Z, Tv, Aj, Př
Mgr. Zdenka Rybenská zdenka.rybenska@zsjavornickeho.cz VIII.A,Čj, D, Aj, Čas
Ing. Olga Sarnová olga.sarnova@zsjavornickeho.cz IX.A, M, F
Mgr. Jana Rejchrtová rejchrt.jana@seznam.cz Pč, Tv, Vv, Vkz
Mgr. Irena Šťastná irena.stastna@zsjavornickeho.cz Čj, Vko, Vv, Pč
Mgr. Jana Vavřínová jana.vavrinova@zsjavornickeho.cz VI.A, Čj, Př, Vv, PrPř
Mgr.  Martina Wimmerová martina.wimmerova@zsjavornickeho.cz

VIII.B, M, Z, Za, Tv, Inf

 

© Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace ▪ design 2016 © regrafika