Vánoční jarmark

Tradiční Vánoční jarmark se konal 12.12. Opět nechybělo občerstvení v kuchyňce, hudební vystoupení starších i mladších žáků, prodejní stánky a setkání s důchodci. Děkujeme vedení školy, všem žákům, učitelům i návštěvníkům za skvělý průběh a báječnou atmosféru.

Čertování

Mikuláš s anděly navštívil družinu u kostela a nezapomněl s sebou vzít ani čerty. Ti sice vyhráli v přetahované, ale ve vědomostech je děti porazily…