Zeměpisná olympiáda

Dne 28. 1. 2020 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády. I přes zvýšenou nemocnost se zúčastnilo 25 žáků, kteří byli rozděleni do tří kategorií. Výsledky naleznete v přiložené tabulce. Nejlepší z každé kategorie postupuje do okresního kola, které se koná 26. 2. 2020. Všichni za svou účast a výsledky zasluhují velkou pochvalu.

Přihlášky na SŠ

Termíny rozdávání přihlášek a zápisových lístků pro zák. zástupce žáků 9. ročníků. Řádný termín je 6. 2. 2020 v 7:00 – 8:30 a 14:00 – 17:00 kabinet VP p. Kučerové. (prosím zvoňte na družinu) Náhradní termín pro výdej je 25. 2. 2020 7:00 – 8:00 a od 15:00 kabinet VP p. Kučerové. (popř. po emailové domluvě)