Provoz družiny o hlavních prázdninách

Provoz družiny o hlavních prázdninách bude zajištěn v době od 6:30 do 15:00, a to pro děti, které jsou zapsané do družiny ve školním roce 2019/2020. Níže je ke stažení závazná přihláška, kterou vyplněnou odevzdávají rodiče do 5. 6. 2020 buď do kanceláře školy, třídním učitelům nebo do schránky školy. Mgr. Jana Vavřinová ředitelka školy

I. stupeň – návrat do školy 25. 5. 2020 a přílohy

Vážení rodiče, nejprve bychom Vám chtěli poděkovat a ocenit Vaši spolupráci při zajišťování výuky na dálku v této nelehké době. V souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 25. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na organizovaných a zájmových aktivitách formou školních skupin. Návrat prvostupňových dětí by měl být na základě … Číst dál

Hodnocení žáků

Vážení rodiče, děkujeme Vám za Váš vstřícný přístup a spolupráci při zajišťování vzdělávání dětí na dálku. Moc si Vašeho aktivního nasazení ceníme. V souladu se současnou legislativou oznamujeme, že hodnocení žáků naší školy za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude probíhat dle Vyhlášky ze dne 27. 4. 2020 a dle metodiky vydané MŠMT. Naše škola se připravuje na návrat … Číst dál

Příprava na přijímací zkoušky 9. ročník – aktualizované

Vážení rodiče, vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že do škol budou moci docházet žáci 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Obsahem je učivo z předmětů matematika a český jazyk. Výuka bude probíhat v maximálním počtu 15 žáků ve skupině. Vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek … Číst dál