Hodnocení žáků

Vážení rodiče, děkujeme Vám za Váš vstřícný přístup a spolupráci při zajišťování vzdělávání dětí na dálku. Moc si Vašeho aktivního nasazení ceníme. V souladu se současnou legislativou oznamujeme, že hodnocení žáků naší školy za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude probíhat dle Vyhlášky ze dne 27. 4. 2020 a dle metodiky vydané MŠMT. Naše škola se připravuje na návrat … Číst dál

Příprava na přijímací zkoušky 9. ročník – aktualizované

Vážení rodiče, vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že do škol budou moci docházet žáci 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Obsahem je učivo z předmětů matematika a český jazyk. Výuka bude probíhat v maximálním počtu 15 žáků ve skupině. Vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek … Číst dál