Mimořádné opatření od 10. 9. 2020

Dle nařízení vlády ČR od 10. 9. 2020 musí mít žáci ve vnitřních prostorách školy roušky ( pohyb na chodbě, přesuny po škole, prostory šatny, jídelny,…) Během výuky roušky být nemusí. Prosím poučte děti o zvýšené hygieně – důkladné mytí rukou.