Rekonstrukce toalet

Vážení rodiče, během letošních letních prázdnin bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce sociálního zařízení na obou budovách ZŠ (1. i 2. stupeň). Na 2. stupni již rekonstrukce začala. Okolí školy je označeno jako staveniště. Žáci byli poučeni třídním učitelem o bezpečnosti pohybu ve škole a v jejím okolí. Děkujeme za pochopení, ředitelka školy Mgr. Jana Vavřinová