ŠKOLIČKA NANEČISTO

V úterý dne 18.2. bylo veselo na I. stupni i v podvečer. V rámci akce “Školička nanečisto” nás navštívili budoucí školáci se svými rodiči. Malé děti měly možnost si vyzkoušet, jak to chodí v opravdové škole. Vybíraly si z různých her, soutěží a zajímavých úkolů, které pro ně připravili pedagogičtí pracovníci. Ze školy odcházely za tmy s úsměvem na tváři. Předškolákům i … Číst dálŠKOLIČKA NANEČISTO

Staráme se o naše hnízní budky

Dne 18. 2. se žákyně VI. B vydaly v rámci pracovních činností do vysokomýtských parků, do nichž bylo již v minulém roce vyvěšeno několik hnízdních budek. Aby byly připraveny na novou hnízdní sezónu, bylo nutné vyčistit je od starého hnízdního materiálu, který může obsahovat velké množství parazitů. Při čištění byla také zaznamenávána obsazenost hnízdní budky v podobě hnízdního materiálu či … Číst dálStaráme se o naše hnízní budky

Příběhy našich sousedů

Vzdělávací projekt ,,Příběhy našich sousedů” se blíží do finále. Slavnostní prezentace žákovských prací se uskuteční 4. 2. 2020 v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě od 17:00. Organizace POST BELLUM si vytkla za cíl shromáždit co možná nejrozsáhlejší sbírku rozhovorů – autentických osobních příběhů a svědectví. Na naší škole byly sestaveny čtyři týmy žáků a každému týmu byl přidělen jeden … Číst dálPříběhy našich sousedů

Zeměpisná olympiáda

Dne 28. 1. 2020 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády. I přes zvýšenou nemocnost se zúčastnilo 25 žáků, kteří byli rozděleni do tří kategorií. Výsledky naleznete v přiložené tabulce. Nejlepší z každé kategorie postupuje do okresního kola, které se koná 26. 2. 2020. Všichni za svou účast a výsledky zasluhují velkou pochvalu.

Přihlášky na SŠ

Termíny rozdávání přihlášek a zápisových lístků pro zák. zástupce žáků 9. ročníků. Řádný termín je 6. 2. 2020 v 7:00 – 8:30 a 14:00 – 17:00 kabinet VP p. Kučerové. (prosím zvoňte na družinu) Náhradní termín pro výdej je 25. 2. 2020 7:00 – 8:00 a od 15:00 kabinet VP p. Kučerové. (popř. po emailové domluvě)