Distanční výuka od 2. 11. 2020

Vážení rodiče,

pár nových informací k pokračování distanční výuky od 2. 11. 2020.

 1. Výuka pokračuje nadále distančním způsobem – jsou upraveny rozvrhy hodin. Učitelé pracují dle svých nejlepších schopností, aby se toho žáci naučili co nejvíce. Učivo, které zadáváme žákům, je důležité, důležitá je ale také samostatnost žáků.
 2. Distanční výuka je povinná – účast žáků na hodinách je 100% (omluva od zák. zástupce tř. učiteli ). Omluvit žáka do 3 pracovních dnů, pokud žák ze zdravotních, nebo jiných závažných důvodů nesplnil úkol, nebo se nezúčastnil výuky. Neomluvené absence jsou evidovány jako neomluvené hodiny. Nevypracované úkoly hodnoceny nedostatečnou známkou jako při běžné výuce. Pokud žák nemá možnost pracovat online, je nutné domluvit se telefonicky s třídním učitelem na způsobu vyzvedávání tištěných materiálů ve škole.
 3. Problémy s OFFICE 365:

a) neumím ovládat prostředí Office 365 – obracím se telefonicky na svého učitele informatiky

b)zapomněl jsem heslo do Office 365 – napíšu email – jan.sperk@zsjavornickeho.cz

 1. Obědy žákům jsou vydávány jako před podzimními prázdninami.
 2. Při domácí přípravě jsou důležité zásady, které jsou pro úspěšné studium ve škole nutné dodržovat:
  1. pravidelnost – věnovat se přípravě na výuku pravidelně a ne jen nahodile
  1. soustavnost – opakovat své znalosti a doplňovat je novými
  1. odpovědnost – být si vědom, že za své výsledky si odpovídám já sám, nikdo jiný
  1. když něčemu nerozumím, nebojím se slušně zeptat nebo požádat o vysvětlení
  1. pokud ve škole chybím, vždy si včas doplním probírané učivo

Vážení rodiče, milí žáci děkuji Vám za úsilí, které věnujete vzdělávání na dálku.

                                                                                 Mgr. Jana Vavřinová

Sdílet stránku

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest