Informace pro rodiče

Od úterý 1. září 2020 zahajujeme nový školní rok, naštěstí bez výrazných změn. Při vstupu do školy nemusí žáci nosit roušku. Vedení školy a všichni pracovníci školy si přejí, aby se žáci u nás vzdělávali v bezpečném a příjemném prostředí. Informujeme vás o základních závazných postupech při provozu školy ve školním roce 2020/2021 (vzhledem ke Covid-19):

 • Je nutno dodržovat platná opatření v souladu s mimořádnými opatřeními a dle pokynů učitelů. Sledujte prosím aktuální situaci. Od žáků není vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Prosíme, abyste do školy posílali jen zdravé děti.
 • Škola nesmí nemocného žáka do školy vpustit.
 • Pokud se u žáka zdravotní obtíže objeví v průběhu vyučování, musíme se od ostatních žáků oddělit, budeme Vás kontaktovat a dítě si musíte v co nejkratší možné době vyzvednout (do té doby je dítě umístěno v samostatné místnosti). Vaší povinností je poté kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky (rýma, kašel) potvrzuje dětský lékař, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení třídnímu učiteli je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.
 • Prosíme Vás, aby každé Vaše dítě mělo s sebou ve škole jednu “pohotovostní” roušku.
 • Vyučující zajistí častější větrání učeben.
 • Zaměstnanci budou dbát na častější hygienu rukou.
 • TV bude probíhat přednostně venku dle počasí.
 • Pokusíme se zmenšit mísení žáků (žáci nechodí volně po škole, pohyb pouze na svém patře, nenavštěvují žáky z jiné třídy).
 • Prosíme Vás, abyste do školy, družiny a školní jídelny vstupovali pouze za účelem úředního jednání.

V průběhu měsíce září se budeme snažit o to, abychom se začlenili do běžného školního života, pro někoho do konce po půl roce. Budeme se také snažit doplnit si znalosti tak, abychom mohli bez problémů navázat na výuku v novém školním roce.

Na co se můžete těšit?

Na vstřícnou. pohodovou a měnící se školu, ale také na nové a stávající učitele, spolužáky a školní akce, které nám byly v loňském školním roce odepřeny. Moc se na Vás těšíme!

Mgr. Jana Vavřinová

ředitelka školy

Sdílet stránku

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest