Organizace výuky a provozu školy od 4. 1. 2021

K ORGANIZACI 4. 1. 2021

Vláda ČR se 23.12.2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Omezení je platné od 4.1.2021 do 10.1.2021.

Je povolen osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem – Teams + samostatné práce.

Distanční výuka bude stejná –dle listopadového rozvrhu. Pokud potřebujete pomoci s počítačovým vybavením pro online vysílání, jsme připraveni vám pomoci formou zapůjčením tabletu. S požadavky ohledně výpůjčky se obracejte na vedení školy.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Ranní družina od 6.00 hodin v budově 1.stupně. Odpolední družina dle tříd – Horákova vila a budova I. stupně. Prosíme o využívání koncového času v nezbytných případech.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Žáci distančního vzdělávání si mohou stravu odebrat v čase 11:00h – 11:30h, 13:00h – 14:00h, a to po zazvonění u zadního vchodu do kuchyně. 

Mgr. Jana Vavřinová
ředitelka školy

Sdílet stránku

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest