Příprava na přijímací zkoušky 9. ročník – aktualizované

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že do škol budou moci docházet žáci 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Obsahem je učivo z předmětů matematika a český jazyk. Výuka bude probíhat v maximálním počtu 15 žáků ve skupině. Vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek dopoledne po 4 vyučovací hodiny. Zároveň Vás žádáme o vyplnění čestného prohlášení, které žák odevzdá vyplněné a podepsané při nástupu do školy (příloha v emailu od třídního učitele).

Podmínky vstupu do budovy školy

  • Vstup je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
  • Učitelé odvedou žáky do tříd po skupinkách
  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
  • Složení skupin bude neměnné
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování (po upozornění zákonného zástupce) může být důvodem k nevpuštění žáka do školy
  • Podrobné informace o rozdělení skupin a časech vstupu do školy obdržíte na email nejpozději 7. 5. 2020

Mgr. Jana Vavřinová

Sdílet stránku

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest